Livtraser

Sindsudviddende siden 2001Peter Thays’ns indlæg

Antimonoteismens kortslutning

Ved gæsteblogger Peter Thays’n

Antimonoteismens indhold er allerede vel udbredt, dels gennem tidskriftet Valravn, og dels gennem Forn Sidr’s medlemsblad Vølse mm. Materialet er tilgængeligt via internettet og det danske biblioteksvæsen, så antimonoteismens grundlag skal derfor kun helt kort opsummeres. De centrale elementer er fanatisme, had og hævn. Asatroende skal udvikle et fanatisk had mod monoteismen (jødedommen, kristendommen og islam), og tilstedeværelsen af monoteismen i Danmark (og det øvrige Norden) skal hævnes. Især ”den tredje angrebsbølge”, muslimske indvandrere, skal bekæmpes og så åbenbart slås tilbage ud af Danmark med såkaldt antimonoteistisk lynstorm. Den almene befolkning skal velsagtes ikke således forkastes, men skal i stedes tilslutte sig hedenskabet (polyteismen), eller forberede sig på at blive behandlet som landsforrædere og værnemagere. Argumentet er, at der vil være krig mellem polyteisme og monoteisme indtil den ene part er ophørt med at eksistere. Endemålet er, at udrydde monoteismen og dens støtter, og forbyde den ved lov. På denne baggrund virker det måske dybt bizart, men det hævdes blandt antimonoteister, at antimonoteismens udgangspunkt er naturligt, heroisk og tillidsbaseret.  Over for det er monoteismen en unaturlig, tyrannisk og undertrykkende religiøs forestilling. Man forsøger at stille én sandhed (monoteisme) over for flere sandheder (polyteisme) og postulerer, at man stiller tolerance over for intolerance. Hvor håbløs denne opstilling mellem monoteisme og polyteisme end måtte være er det dog ikke emnet for nu.

Jeg vil i stedet stille spørgsmålet: Hvor er det heroiske i at udråbe jøder, kristne og muslimer til smittebærere af en religiøs pest, eller at opfordre til at hedenske børn opdrages til fanatisk had mod hele befolkningsgrupper baseret udelukkende på om de har en eller flere guder? Denne åbenlyse opfordring til snæversyn og intolerance står i grel modsætning til det billede af en mangfoldig og naturlig polyteisme, som hævdes at være hedenskabet. Det lykkes antimonoteisterne, at levere det bedste modbevis på egne påstande, og fremstå lige præcist så fordømmende, som de anklager andre for at være. Hvad er vundet ved at bekæmpe religiøs intolerance ved selv at blive så intolerant som overhovedet muligt? Det er som at bekæmpe indskrænkethed med endnu mere indskrænkethed. Eller dumhed med endnu mere dumhed. Problemet er ikke bare, at antimonoteismen er åbenlyst selvmodsigende. Den placerer også asatroen i den række af religioner her i verden, der kræver diskrimination og fordømmelse, samt opfordrer til had og krig mod dem der er anderledes. Et massivt dementi af antimonoteismens påstande om egen polyteistisk herlighed. Man må konkludere, at den oppustede selvheroisering og bovlamme magtbrynde, som ligger i antimonoteismens sprog, hurtigt punkteres af egne kortslutninger. Man bør aldrig følge propagandister, der er blændet af had.

Det ironiske i denne affære er, at, på et punkt har antimonoteisterne dog en pointe, nemlig af asatroen faktisk har en god mulighed for at udvikle sig som en ganske moderne og forbilledlig religion. En af de afgørende pointer her er, at i kilderne til den nordiske mytologi optræder der ikke rigtigt doktriner, ord eller begreber for kategorisk fordømmelse af andre religioner eller deres tilhængere. Dette er elementer, der indgår i andre religioner, eksempelvis kristendommen og islam, med betegnelser som vantro, kætter, hedning, samt udnævnelsen af andre religioner og guder som falske.  Et andet punkt hvor asatroens myter adskiller sig fra disse religioner er i missionsbuddet, for der eksisterer ikke nogle bud om at omvende andre og underlægge sig så mange folkeslag som muligt. Endeligt rummer myterne ikke de samme generelle fordømmelser af ”afvigere”, såsom syndere eller urene. Så der er ikke de samme muligheder i mytologien for at føre asatroen ned af sådanne stier – ønsker man alligevel at gøre dette, er det noget man må finde inspiration til andre steder. Og det er da også netop hvad antimonoteisterne gør, med en meget prædikende og forkyndende form, der netop benytter sådanne begreber, eksempelvis ved at udråbe andre religioner som antireligiøse, unaturlige eller til at være som åndssygdomme.  Når man prøver, at presse sådanne tolkninger ind i asatroen, begår man en ugerning, man ringeagter sin egen overleverede mytologi. Antimonoteisterne synes opsatte på, at forvandle asatroen til at være netop det, de anklager andre for at være. Når man foregiver at være forkæmper for frihed og heroisk tillid, men samtidig ad bagvejen prøver at benytte sig af netop det fanatiske had og den fordømmende retorik, som man klandrer andre for at praktisere, kaldes det dobbeltmoral eller hykleri. Denne ”tilføjelse” til asatroen kan ikke bruges til noget hverken nu eller fremadrettet.

Det er en ikke helt alminelig ting når en ny religion opstår og bider sig fast. Asatroen er på denne kurs, og der er ingen som helst grund til at begå de fejl som andre religioner har gjort før. Vi kan være glade for at asatroen har den luksus, at være opstået på denne side af oplysningstiden.  Man kan med rette kritisere andre religioner, men det er ganske enkelt for tåbeligt først at kritisere andre, for dernæst at opfordre til, at blive præcis det man ellers klandrer andre for at være. Kristendom og islam kan kritiseres for deres opfattelser af vantro og hedenskab; hinduismen kan kritiseres for det undertrykkende kastesystem, buddhismen for sin ivrige missionsvirksomhed. Og fanatikere og fundamentalister af enhver art kan kritiseres for deres fordømmelser af alt der er anderledes. Men kritik der bunder i dobbeltmoral er aldrig gyldig og som asatroende opnår man intet ved at adoptere disse former for adfærd. Uskik bliver ikke god skik, bare fordi den søges svøbt i asatroens gevandter.

Spørgsmål eller kommentarer? Skriv gerne nedenfor.

Præsentation af gæsteblogger

Livtraser.dk har altid været kritisk, normalt kritiserer jeg de andre; men nu er tiden til at kigge på sine egne rækker.

Jeg blev asatroende tilbage i 1998. Forn Siðr var kun nogle få måneder gammel, men visionerne store. Til mit første Alting i efteråret ’98 – det var udskudt, fordi der var generalstrejke i Danmark – var vi nok 20 mennesker til tinget. Meget er sket siden, og det meste til det bedre. Vi blev godkendt som trossamfund. Vi fik en gravplads i Odense. Vi er blevet en hel del flere asatroende i Danmark, og jeg mærker en forsat stor interesse. Noget har dog også ændret sig. Vores forhold til de kristne, jøder og muslimerne. Jeg tænker på antimonoteismen. Da jeg blev asatroende i ’98, følte vi os også bedre end de andre. Det er vist meget normalt for alle religioner og politiske partier. Vi var ikke anti-noget. Vi tog afstand fra kristendommen på den måde, at vi ikke vil være som dem; men vi mente, at vi ikke havde behov for at definere os som anti-nogen. Asatroen kunne sagtens stå selv. Vi ville vise tolerance, være ikke-missionerende og ikke presse vores religion på andre. Det mente vi, at stod i kilderne og det mente vi, var bedre end de kristne. Vi var meget bevidste om ikke at missionere og konfrontere andre med vores religion. Jeg husker tydeligt en diskussion om t-shirts var missionerende! Der gik faktisk et par år før Forn Siðr fik t-shirts! I dag er der en stor gruppe, hvor tonen har ændret sig. Man presser asatroen på andre, man er fordømmende, man er bedrevidende og man er missionerende, som jeg ser det. Jeg er skam ikke kristen. Jeg udtaler mig kritisk om monoteisme, jeg gør grin med dem. Det har jeg altid gjort; men der er en forskel på kritik og had. Accept af at folk må gøre som de vil, så længe jeg kan dyrke min religion, som jeg vil. Jeg blev stolt, når almindelige danskere roste asatroen for dens tolerance, fordi vi så ikke var som de kristne. Når Omar Marzouk siger, at vi er danske, fordi vi er gæstfrie og tolerante, bliver jeg stolt. Egentlig har jeg det faktisk fint med, at der er en lille gruppe rabiate antimonoteister, der står og råber i et hjørne. Vi har jo ytringsfrihed, men når der er så få asatroende, der tager afstand fra dem, at de ikke kan se den er gal. Ja, så bliver jeg trist. Vi er ikke mange asatroende i Danmark – vi er en meget lille minoritet. Minoriteter bliver nemt skåret over en kam. Det gør antimonteisterne, jo også med monoteister. Hvis vi først får stemplet som rabiate galninge, så får vi meget svær ved at komme af med det billede igen.

Jeg har aldrig, været typen der sad med hænderne i skødet og holdt min mund. Da jeg så ad omveje fik snakket med Peter Thays’n, som jeg deler holdninger med, opstod idéen om et samarbejde. Peter vil bringe nogle indlæg om antimonoteisme, og I skal være velkomne til kommentere emnet her på siden. Må jeg præsentere Livtraser.dk’s første gæsteblogger: Peter Thays’n.

Peter Thays’ns egen præsentation

Asatroen kommer i mange former og farver. Det generelle fravær af dogmatik betyder at variationen er stor. Med denne gæsteblog vil jeg rette opmærksomheden mod den understrøm i asatromiljøet, der kaldes antimonoteismen. Jeg er ikke selv antimonoteist bør det siges. Men hvorfor skrive om en enkelt understrømning, når der nu er så mange variationer derude man kunne skrive om? Jeg skriver og debatterer også om mange andre emner vedrørende asatromiljøet og asatroen, bare andre steder end her, hvor Robert har været så venlig, at lade mig lægge nogle blogindlæg, så de kunne samles et sted. Det er praktisk sådan.

Jeg håber de interesserede, der måtte være, vil få glæde af de gæsteindlæg jeg får skrevet, så god læselyst.

Jeg har tidligere være medlem af Asatrofællesskabet i Danmark, Goderingen og Forn Siðr. På nuværende tidspunkt er jeg ikke medlem af nogen trossamfund eller foreninger.

Mvh Peter

1 4 5 6

Jeg ved hvor du bor

Den her hjemmeside bruger alle mulige luskede kneb fra Google og Facebook til at spore dig og tjene penge på dig. Simpelthen fordi jeg er nysgerrig og fordi det er meget nemt tjente penge. Oplysningerne gemmes i små fodspor kaldet cookies. Hvis du ikke bryder dig om det, så gør som jeg: brug Firefox og tilføjelser som Privacy Badger og Self-Destructed Cookies. Du kan også selv slette dine fodspor, men nogle er faktisk ret nyttige.

Sporene

Nyeste ytringer

 • Gamle nordiske navne (87)
  • Dorrit

   Bagge ?

   16/1-'18, 0:56

  • Storm

   Hej Ida, tak for din henve ndels e. Umidd elbar t ved jeg ikke helt hvad du tænke r på. Kauna betyd er bylt, men det er navne t på en rune ...

   1/10-'17, 10:03

  • Ida

   Hej Jeg minde s at have set i bog, et nordi sk navn som betyd er "klod set" eller "bylt " men har glemt navne t? Kan huske at jeg synes ...

   24/9-'17, 23:28

 • Sine meningers mod (næsten) (1)
  • Jack Jensen

   Er meget enig i en ting ... at den natio nalso ciali stisk e bevæg else ikke formå ede at bring e den fulde manif estat ion af Odins ånd frem ... grine r

   18/8-'17, 21:53

 • Folkebaseret asatro (2)
  • Jesper Hedemann Hansen

   Nazi og deraf beteg nelse n "nazi sme", blev opfun det af de allie redes propa ganda maski ne, der stadi g er i gang. Den korre kte beteg nelse er natio nalso ciali ster. I det hele taget ...

   16/6-'17, 21:41

 • Livets højtider (10)
  • Pernille

   Hej. Min søn er ikke døbt, da vi havde et ønske om, at han selv skull e danne sig et indtr yk af de forsk ellig e tros retni nger ...

   12/5-'17, 9:21

 • Older »